Trgovalne platforme
in algoritmi

S projektom FIDARY (Nosilec: Clavis Prosperitatis s.e.) razvijamo spletno platformo ter pravno in administrativno logistiko za  tokenizacijo oziroma digitalizacijo stvarnega premoženja, predmetov in stvari.  Na njej bodo investitorji lahko sami upravljali ali trgovali z lastniškimi upravičenji. 


Turizem

Projekt ALP-RENT (Nosilec: Kataran d.o.o.) je namenjen novim sonaravnim turističnim destinacijam. Naše hiške so namenjene gostom, ki želijo miru, samote in bivanja v naravi. Vse lokacije so v bližine reke ali jezera in smučišč tako za poletni kot zimski oddih.

Dosedaj smo usposobiti 7 turističnih hišk. Sezidane in opremljene so  v etnostilu lokalnega okolja, gostom pa ponujajo več kot le udobje doma.


Investicije


Analiziramo pravne in finančne situacije (Nosilec: Naval Spycom d.o.o), pripravimo predlog celovitih rešitev za podoptimizirane ali prezadolžene poslovne naložbe.
Organiziramo pogajalske skupine za pogajanja z upniki in dolžniki, pomagamo pri sklenitvi MRA ali poiščemo možnosti odkupa terjatev vaših upnikov.

Naše storitve so namenjene tako upnikom kot dolžnikom. Po potrebi naložbe tudi financiramo.

Naša podjetja so organizacijsko povezana v skupino, stroškovno, investicijsko in prihodkovno pa ločena glede na področje dela ali projekte v razvoju.
(Naval Spycom, Inan, Makro, Clavis Prosperitatis, Kataran)